[gilug.org] i fer un curs ??

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-07-09 20:07:09 UTC


bones, sóc en Marc Furtià, estic a la llista de kernel panic i allà
s'organitzen cursos sobre llenguatges, com per exemple C :) per usuaris
més o menys avançats i tal, però penso que és una molt bona iniciativa
...
Hi hauria algú disposat de preparar un curs de C en linux per la gent
del Gilug ???
Jo he fet C, però desgraciadament l'he fet sobre Windows 2000, potser és
una idea esbojerrada o estic demanant que algu es curri alguna cosa per
mi quan ja ho tinc en manuals i tal, però per probar-ho ... penso que
les ideas que un té les ha de dir. 

Si hi ha algú més a part de mi mateix que li interesses això, estaria
molt bé mirar de buscar alguna sortida a aquest tema, a mi m'agradaria
molt aprendre 4 cosses de C sobre linux, ja n'estic fart de Microsoft
...

(qui diu C, diu qualsevol altre possible llenguatge que interessi a la
gent, com bash script, perl, tcl/tk o el que sigui ...)

Que n'opineu "Giluguians" ? 

Algú més a part de jo li interessaria això ???

I el més important ... 

hi hauria algú disposat a ensenyar-nos les 4 cosses més bàsiques de gcc
i C sobre linux o del llenguatge que es decidis fer ??


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040709/01899de3/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug