[gilug.org] Entrevista Stallman

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-04-29 20:57:43 UTC


Agustin Piris wrote:
> Un suggeriment, per que no quedem en un punt de l'universitat i assistim 
> en familia.
> 
> Que algú que la conegui bé digui el lloc i com a mínim 30 min. avans.

En Xevi i jo hem quedat per anar-hi. El problema és que, tot i que hi he 
anat algun cop, conec molt poc la UdG, o sigui que no et sabria dir cap 
lloc. Pel que m'han dit, la sala d'actes està al costat del bar (¿o d'un 
dels bars?), o sigui que podríem quedar allà, no?

Fins demà!

-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040429/0259652f/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug