[gilug.org] Entrevista Stallman

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-04-29 19:38:14 UTC


On dj, 2004-04-29 at 17:47, Eduard Carreras i Nadal wrote:
> Per qui no pugui assistir demà a la UdG, avui a les 23:30h al programa
> "La nit al dia" del canal 33, farà una entrevista a l'Stallman.

Algu ho podria grabar en format digital o algu? i a la pròxima reunió
faig copia ;-)

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040429/10466aee/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug