[gilug.org] Sobre la manera de respondre a la llista

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-04-26 22:39:35 UTC


Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> Això és un tema que es va treure a la llista fa molt i que (crec) no es va 
> acabar decidint gaire res, sinó que es va continuar com estava. 
> 
> Aquí hi ha una mica d'info sobre el tema (és el que va passar en jmones fa 
> temps):
> http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html
> http://www.metasystema.net/essays/reply-to.mhtml

Es va discutir sobre el tema durant el mes de gener passat (i pel que es
va dir, sembla que ja s'havia discutit abans, també), però com dius no
es va arribar a cap consens, és una qüestió de gustos i ja està.

> Resumint: ara està així perquè és el funcionament per defecte del mailman, 
> però veig que molta gent s'ha queixat d'això, i d'altra banda molts missatges 
> no arriben a la llista perquè la gent l'envia només a la persona a la qual 
> contesten.
> 
> Així doncs proposo que la gent hi digui la seva per decidir si val la pena 
> seguir amb la política actual o és millor modificar-la.

A mi m'és igual, la veritat. Potser sí que era més còmode com estava
abans (canviant el 'Reply-To'), o sigui que si a algú li suposa un
problema aquest canvi, jo no posaré cap objecció a tornar a deixar-ho
com estava abans.

Siau!

-- 

   Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

   e-mail: 

   pgp_public_key_id: 90FC814B

------------------------------------------------ part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040427/c74d2e4e/attachment.sig>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040427/c74d2e4e/attachment-0001.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug