[gilug.org] Firmes

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-04-26 22:39:12 UTC


Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> _Important_: Em falten les dades d'en catone (no sé si està a la llista) i de 
> l'espi i ja ho tindrem tot. Fins que no tinguem aquestes dades no podem 
> acabar amb el tema. 

OK, això vol dir que les meves dades et van arribar bé! ;)

> I torno a repetir el mateix: un cop hàgim recopilat les dades, porto els 
> estatuts i l'acta a la màquia (amb les còpies que facin falta) i la gent 
> haurà de passar a signar, portant una fotocòpia del DNI. Fins llavors, res de 
> res :-P

Mmm... Jo havia entès que al final no calia que els figurants a l'acta 
de fundació signéssim res, que només ho havien de fer els 3 càrrecs 
electes. Al final sí que haurà de firmar tothom, doncs?

Siau!

-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040427/b7bd78db/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug