[gilug.org] Firma estatuts

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-04-19 11:51:07 UTC


On dl, 2004-04-19 at 09:49, Oriol Pellicer i Sabrià wrote:> Quant de temps deixem els estatuts, l'acta i el full de socis a la màquia?

Els estatus i l'acta jo ho deixaria com a molt 15 dies, perquè si tot ho
fem pel la difusió de linux i la seva subvenció ens hauriem d'afanyar a
enllestir-ho.
Jo crec que el divendres que ve (23 d'Abril) em passaré i signaré els
estatus i si cal l'acta.

Sobre el temps del full de socis no ho sé, ho haurem de retirar de la
Màquia o com es vol fer?

Apala!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040419/8ca38b09/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug