[gilug.org] Acta de la passada assemblea i estatuts

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-04-17 14:37:03 UTC


On dj, 2004-04-15 at 13:08, Tom wrote:
> Bones,
> 
> > Quin dia quedem? Aquest dissabte? Ah, i podríem aprofitar per començar a 
> > cobrar als socis, no? Jo ja en tinc un parell de cobrats, o sigui que hauria 
> > de venir el tresorer :-P
> 
> Com  tresorer encara no oficial, ja em va bé aquest dissabte. Per mi 
> d'acord.
> 

A quina hora es queda però? :D

jo de moment estic fent feina, com més al vespre millor :P

Apala!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040417/852eba52/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug