[gilug.org] [Fwd: [hackmeeting] Fw: [CIBERSOCIEDAD] Boletín Informativo #23]

David riera_david terra es
2004-04-15 08:57:28 UTC


Yeps, 

es estrictament nescesari que redirigeixis els mails de la llista de
correu del hackmeeting? ho dic perque igualment ningú en contesta cap i
aixó deu volguer dir quelcom no? 

Bon rotllo.


On dc, 2004-04-14 at 22:30, (Debian User)Marc Furtià i Puig wrote:
> pos això ... per si interessa ...
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040415/05938d62/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug