[gilug.org] algú li interessa ? [Fwd: [hackmeeting] Fwd: Congreso de Seguridad White Hack 2004] ( al més de maig)

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-04-14 18:56:41 UTC


m'ha arribat aquest e-mail sobre aquest hackmeeting a sevilla, l'envio
per si algú hi pot i/o hi vol anar, jo per aquestes dates no podré, tinc
feina :(, però si algú vol i/o pot, suposo que s'hi pot apuntar sense
cap problema.
Fins ara
-- 
signatura pública:
http://dats.3utilities.com

-------------- part següent --------------
An embedded message was scrubbed...
From: M&M <>
Subject: [hackmeeting] Fwd: Congreso de Seguridad White Hack 2004
Date: Wed, 14 Apr 2004 13:26:31 +0200
Size: 4172
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040414/f5c0549a/attachment.eml>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040414/f5c0549a/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug