[gilug.org] Patents de programari (era: strafwetboek: NetStrike[...])

Tom tomcatbsd yahoo es
2004-04-13 11:59:56 UTC


Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> A Dimarts 13 Abril 2004 11:18, David va escriure:
> 
>>>Yeps, aixó s'hauria de fer ja! que la manifestació es demà. No fa falta
>>>currar-se un text gaire especial, podm pillar la del caliu:
>>>http://patents.caliu.info/indexhabitual.html
> 
> 
> Oks, doncs si ningú hi està en contra poso la mateixa que tenen a bcn 
> indymedia que és la mateixa de /. i companyia, traduïda i que redirecciona 
> automàticament cap a la pàgina normal. Li deixem fins el dia 15, no?
> 
> 
> Salut!
> 

Per mi d'acord.

------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Llista mailing list

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug