[gilug.org] [Fwd: [hackmeeting] [strafwetboek: NetStrike contra las patentes de software: info y plantillas] wifi listas.sindominio.net, hacklab-leioa listas.sindominio.net]

David riera_david terra es
2004-04-13 09:18:58 UTC


Yeps, aixó s'hauria de fer ja! que la manifestació es demà. No fa falta
currar-se un text gaire especial, podm pillar la del caliu:
http://patents.caliu.info/indexhabitual.html

Salut!

On dj, 2004-04-08 at 15:34, Eduard Carreras i Nadal wrote:
> On dj, 2004-04-08 at 12:40, David wrote:
> > Llegia a barrapunto el seguent:
> >  -http://barrapunto.com/articles/04/04/07/163251.shtml
> > 
> > Proposo que apoiem la campaña i tanquem la web un parell de dies 
> > amb un text reivindicatiu. Per exemple el dia 14 de la manifestació 
> > i el dia anterior.
> > 
> > Que en penseu?
> 
> Crec que és bona idea, el text hi ha algú que tingui ganes de currar-se'l o
> fem servir el d'algun altre lloc?
> 
> Salut!
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ______________________________________________________________________
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug