[gilug.org] [Fwd: [hackmeeting] [strafwetboek: NetStrike contra las patentes de software: info y plantillas] wifi listas.sindominio.net, hacklab-leioa listas.sindominio.net]

David riera_david terra es
2004-04-08 10:40:27 UTC


Llegia a barrapunto el seguent:
 -http://barrapunto.com/articles/04/04/07/163251.shtml

Proposo que apoiem la campaña i tanquem la web un parell de dies 
amb un text reivindicatiu. Per exemple el dia 14 de la manifestació 
i el dia anterior.

Que en penseu?

On dt, 2004-04-06 at 17:11, (Debian User)Marc Furtià i Puig wrote:
> Contra les patents de software!!!
Més informació sobre la llista de correu gilug